Związki partnerskie - Kobieta i Rozwód | Warszawa
Go to Top

Związki partnerskie

Przy zakończeniu relacji partnerskich, tzw konkubinatu, mediacje grają ważną role. Zasady rozstania partnerów nie są regulowane przepisami prawa. W tej sytuacji porozumienie osiągane jest poprzez wspólne rozwiązanie konfliktu. Rolą mediatora jest wskazanie obszarów do ustalenia (szczegółów  dotyczących opieki nad dziećmi czy podziału majątku) i wspieranie komunikacji na zasadzie takiej samej, jak robi to przy mediacjach poprzedzających rozwód.

Menu