CENTRUM MEDIACJI

Mediacja jest jedną z najskuteczniejszych metod rozwiązywania sporów.

Czasem wydaje się, że porozumienie obu rozwodzących się małżonków jest już niemożliwe do osiągnięcia. Zawiodły próby rozmów, pisanie maili i negocjacje. W takich sytuacjach spotkanie w Centrum Mediacji otwiera całkiem nowe perspektywy. Pozwala osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące dla obu stron, bez udziału sądu, i poprzedzić dobry rozwód.

Równie ważne jest to, że zgłaszając się do Centrum Mediacji nasi klienci oszczędzają pieniądze, emocje i czas, które wiążą się z postępowaniem rozwodowym.

DLA KOGO JEST CENTRUM MEDIACJI

Mediacje to nowe możliwości komunikacji tam, gdzie staje się ona dla nas za trudna.

Planujesz rozwód lub rozstanie i chcesz możliwie ograniczyć trudności, które na ciebie czekają? A może jesteś w trakcie dzielenia majątku, ustalania zasad opieki nad dziećmi i wysokości alimentów? Trudno znaleźć ci porozumienie z mężem?

Mediacje umożliwiają sprawną komunikację między stronami. Podjęte na początku drogi ku rozstaniu są inwestycją w twój komfort psychiczny. Pozwalają na „dobry rozwód” – bez przepychanek, licznych kosztów i dodatkowego stresu. W sytuacji napiętej, kiedy komunikacja między małżonkami stała się trudna, a czasem niemożliwa, mediacje stanowią całkiem nową drogę do znalezienia porozumienia i wypracowania zadowalających rozwiązań.

Czym się różni postępowanie rozwodowe

 • Współmałżonkowie decydują o treści porozumienia
 • Mediacje są prowadzone tak długo, aż uda się wypracować rozwiązanie sprawiedliwe i satysfakcjonujące dla obu stron
 • Mediacje zdecydowanie skracają czas szukania porozumienia między współmałżonkami
 • Na sprawę rozwodową współmałżonkowie przynoszą wypracowaną wspólnie z mediatorem ugodę i szybko uzyskują rozwód
 • Proces rozwodowy może zawrzeć także sprawę podziału wspólnego majątku i skrócić cały proces uniezależniania się współmałżonków od siebie
 • Mediacje zapewniają właściwą formę komunikacji – opierają się na szukaniu rozwiązań, a nie winy, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i przestrzeń na potrzeby obu stron.
 • O zasadach funkcjonowania współmałżonków po rozwodzie zadecyduje arbiter, czyli sędzia, według własnego oglądu sprawy
 • Postępowanie rozwodowe może trwać latami, co pociąga za sobą stres i kosztyi finansowe
 • Postępowanie rozwodowe może przybrać charakter otwartego konfliktu, w który zaangażowane są osoby postronne (prawnicy obu stron), a wspólny cel umyka stronom sprzed oczu
 • Decyzja sądu może być odebrana jako krzywdząca przez jedną lub obie strony
 • Zazwyczaj sprawa majątkowa jest otwierana jako dodatkowe postępowanie sądowe, przedłużając proces rozwodzenia się współmałżonków i generując kolejne koszty sądowe i adwokackie.
 • O zasadach funkcjonowania współmałżonków po rozwodzie zadecyduje arbiter, czyli sędzia, według własnego oglądu sprawy
 • Postępowanie rozwodowe może trwać latami, co pociąga za sobą stres i kosztyi finansowe
 • Postępowanie rozwodowe może przybrać charakter otwartego konfliktu, w który zaangażowane są osoby postronne (prawnicy obu stron), a wspólny cel umyka stronom sprzed oczu
 • Decyzja sądu może być odebrana jako krzywdząca przez jedną lub obie strony
 • Zazwyczaj sprawa majątkowa jest otwierana jako dodatkowe postępowanie sądowe, przedłużając proces rozwodzenia się współmałżonków i generując kolejne koszty sądowe i adwokackie.

W Centrum Mediacji nie skłaniamy współmałżonków do ponownego zejścia się. Naszym celem jest wspólne wypracowanie takiego rozwiązania, które pozwoli wam żyć oddzielnie.

Mediacje wyróżnia neutralność. Ich celem jest zadowolenie obu stron rozwodu – dlatego żadna z nich nie jest zobowiązana do zgodzenia się na proponowane warunki, nic nie może być jej narzucone. Czasem skonfliktowanym stronom trudno jest znaleźć porozumienie i wówczas bezstronny mediator może dostrzec możliwości kompromisu i zupełnie nowe rozwiązania tam, gdzie ich nie szukaliśmy.

Centrum Mediacji pozwala podjąć dialog we właściwej kulturze komunikacji. Podczas mediacji strony nie rozmawiają o winie czy przyczynach rozpadu związku. Spotykamy się razem po to, żeby znaleźć porozumienie w sporze.

W Centrum Mediacji zapewniamy obu stronom największe możliwe poczucie bezpieczeństwa. Mediacje mogą być zawsze przerwane, można je także prowadzić w oddzielnych pomieszczeniach – tak, aby skonfliktowane strony nie musiały się ze sobą bezpośrednio kontaktować.

O ile podczas sprawy w sądzie ostateczna decyzja należy do sędziego, tutaj to obie strony decydują o tym, jaka ugoda zostanie zawarta. To pozostawia wam pełną decyzyjność. Dlatego podczas mediacji można ustalić nie tylko kwestie alimentacyjne i opiekuńcze, ale także podział majątku, co znacznie przyspiesza proces uniezależniania się małżonków od siebie.

Przy zakończeniu relacji partnerskich, tzw. konkubinatu, mediacje także grają ważną rolę. W tej sytuacji zasady rozstania partnerów nie są regulowane przepisami prawa, dlatego porozumienie jest osiągane poprzez wspólne rozwiązanie konfliktu. Rolą mediatora jest wskazanie obszarów do ustalenia (szczegółów dotyczących opieki nad dziećmi czy podziału majątku) i wspieranie komunikacji na zasadzie takiej samej, jak robi to przy mediacjach poprzedzających rozwód.

Rozdzielność majątkowa, czyli małżeńska umowa majątkowa, może znieść wspólność majątku lub ją tylko ograniczyć. Małżonkowie mogą zdecydować się na taką umowę nie tylko przed ślubem, lecz także na każdym etapie małżeństwa – również wtedy, gdy związek zmierza ku zakończeniu i rozwodowi.

Umowa ograniczająca wspólność majątkową przyda się wtedy, kiedy małżonkowie nie mają wspólnego zdania dotyczącego kwestii finansowych. Pomoże ona zatrzymać pogłębianie się konfliktu i ochroni majątek każdej ze stron.

Doświadczony mediator w Centrum Mediacji pomoże ustalić wam, jaką część chcecie wydzielić ze wspólnoty majątkowej.

Warto wiedzieć, że sama rozdzielność majątkowa nie prowadzi do rozwodu – zdarza się także, że mu zapobiega. Zawierana intercyza przed ślubem bywa kojarzona z prognozowaniem przyszłego rozstania. Ma jednak szereg zalet, które mogą sprzyjać trwałości relacji.