Dobry mediator

W Centrum Mediacji wszystkie spotkania prowadzą doświadczeni, wykwalifikowani mediatorzy. Wyróżnia ich znajomość przepisów prawa polskiego i prawa podatkowego. To ważne, aby wypracowane podczas mediacji rozwiązania były zgodne z prawem i przepisami notarialnymi oraz akceptowane przez sąd.

Nasi mediatorzy uczestniczą w procesie porozumiewania się tak długo, jak jest to potrzebne. W mediacjach majątkowych, gdzie do podziału jest nieruchomość, mediator może towarzyszyć także przy podpisywaniu aktu notarialnego. Dzięki temu wszystkie strony są pewne, że podjęte kroki są zgodne z ich wolą, a także przepisami prawa.

Jak rozwieść się sprawnie!