CENTRUM MEDIACJI

Mediacja jest jedną z najskuteczniejszych metod rozwiązywania sporów.

Czasem wydaje się, że porozumienie jest już niemożliwe do osiągnięcia. Zawiodły próby rozmów, pisanie maili i negocjacje. W takich sytuacjach spotkanie w Centrum Mediacji otwiera całkiem nowe perspektywy. Pozwala osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące dla obu stron bez udziału sądu i poprzedzić dobry rozwód.

Równie ważne jest to, że zgłaszając się do Centrum Mediacji nasi klienci oszczędzają pieniądze, emocje i czas, które wiążą się z postępowaniem rozwodowym.

DLA KOGO JEST CENTRUM MEDIACJI

Mediacje to nowe możliwości komunikacji tam, gdzie staje się ona dla nas za trudna.
Planujecie rozwód lub rozstanie i chcecie możliwie ograniczyć trudności, które Was czekają. A może jesteście w trakcie dzielenia majątku, ustalania zasad opieki nad dziećmi i wysokości alimentów. Trudno Wam znaleźć porozumienie?

Mediacje umożliwiają sprawną komunikację między stronami. Podjęte na początku drogi ku rozstaniu, są inwestycją w Wasz komfort psychiczny. Pozwalają na „dobry rozwód” – bez przepychanek, licznych kosztów i dodatkowego stresu. W sytuacji napiętej, kiedy komunikacja między małżonkami stała się trudna, a czasem niemożliwa, mediacje stanowią całkiem nową drogę do znalezienia porozumienia i wypracowania zadowalających rozwiązań.

Czym się różni postępowanie rozwodowe

 • Współmałżonkowie decydują o treści porozumienia. Mediacje są prowadzone tak długo, aż uda się wypracować rozwiązanie sprawiedliwe i satysfakcjonujące dla obu stron.
 • Mediacje zdecydowanie skracają czas szukania porozumienia między współmałżonkami.
 • Na sprawę rozwodową współmałżonkowie przynoszą wypracowaną wspólnie z mediatorem ugodę i szybko uzyskują rozwód.
 • Proces rozwodowy może zawrzeć także sprawę podziału wspólnego majątku i skrócić cały proces uniezależniania się współmałżonków od siebie.
 • Forma mediacji zapewnia właściwą formę komunikacji. Opiera się na szukaniu rozwiązań a nie winy. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa i przestrzeń na potrzeby obu stron.
 • O zasadach funkcjonowania współmałżonków po rozwodzie zadecyduje arbiter, czyli sędzia, według własnego oglądu sprawy.
 • Postępowanie rozwodowe może ciągnąć się latami, co pociąga za sobą stres i wydatki finansowe
 • Postępowanie rozwodowe może przybrać charakter otwartego konfliktu, w który zaangażowane są osoby postronne (prawnicy obu stron), a wspólny cel umyka stronom sprzed oczu
 • Decyzja sądu może być odebrana jako krzywdząca przez jedną lub obie strony
 • Zazwyczaj sprawa majątkowa jest otwierana jako dodatkowe postępowanie sądowe, przedłużając proces rozstawania się współmałżonków i generując kolejne koszty sądowe i adwokackie.

W Centrum Mediacji współmałżonkowie nie są skłaniani do ponownego zejścia się. Celem jest wspólne wypracowanie takiego rozwiązania, które pozwoli im żyć oddzielnie.KOMUNIKACJA

Mediacje wyróżnia neutralność. Ich celem jest zadowolenie obu stron, więc żadna ze stron nie jest zobowiązana do zgodzenia się na proponowane warunki, nic nie może być jej narzucone. Czasem trudno jest je znaleźć skonfliktowanym stronom. Bezstronny mediator może dostrzec możliwości porozumienia i zupełnie nowe rozwiązania tam, gdzie ich nie szukaliśmy.

Centrum Mediacji pozwala się skonfliktowanym stronom podjąć dialog we właściwej kulturze komunikacji. Podczas mediacji strony nie rozmawiają o winie czy przyczynach rozpadu związku. Spotykamy się po to, żeby znaleźć porozumienie w sporze.

W Centrum Mediacji zapewniamy obu stronom największe możliwe poczucie bezpieczeństwa. Mediacje mogą być zawsze przerwane, można je także prowadzić w oddzielnych pomieszczeniach – tak, aby skonfliktowane strony nie musiały się ze sobą bezpośrednio kontaktować.

O ile podczas sprawy w sądzie ostateczna decyzja należy do sędziego, tutaj to obie strony decydują o tym, jaka ugoda zostanie zawarta. To pozostawia im pełną decyzyjność. Dlatego podczas mediacji można ustalić nie tylko kwestie alimentacyjne i opiekuńcze, ale także podział majątku, co znacznie przyspiesza proces uniezależniania się małżonków od siebie.

Przy zakończeniu relacji partnerskich, tzw konkubinatu, mediacje grają ważną role. Zasady rozstania partnerów nie są regulowane przepisami prawa. W tej sytuacji porozumienie osiągane jest poprzez wspólne rozwiązanie konfliktu. Rolą mediatora jest wskazanie obszarów do ustalenia (szczegółów dotyczących opieki nad dziećmi czy podziału majątku) i wspieranie komunikacji na zasadzie takiej samej, jak robi to przy mediacjach poprzedzających rozwód.

Intercyza, czyli małżeńska umowa majątkowa, może znieść wspólność majątku lub ją tylko ograniczyć. Zdecydować się na intercyzę małżonkowie mogą nie tylko przed ślubem, lecz także na każdym etapie małżeństwa. Także wtedy, gdy związek zmierza ku zakończeniu i rozwodowi.

Kiedy zdecydować się na intercyzę?

Umowa ograniczająca wspólność majątkową przyda się wtedy, kiedy małżonkowie nie mają wspólnego zdania dotyczącego kwestii finansowych. Pomoże zatrzymać pogłębianie się konfliktu i ochroni majątek każdej ze stron.

Doświadczony mediator w Centrum Mediacji pomoże ustalić małżonkom, jaką część chcą wydzielić ze wspólnoty majątkowej.

Warto wiedzieć, że sama intercyza nie prowadzi do rozwodu. Zdarza się, że mu zapobiega. Zawieranie intercyzy przed ślubem bywa kojarzone z prognozowaniem przyszłego rozstania. Ma jednak szereg zalet, które mogą sprzyjać trwałości relacji:

 • ułatwia komunikację między małżonkami i wyłącza finanse z obszaru ewentualnych konfliktów
 • zapewnia niezależność finansową obu stronom, chroniąc nas przed nietrafionymi decyzjami finansowymi i zobowiązaniami współmałżonka
 • nie wyklucza posiadania majątku wspólnego i wspólnych zobowiązań finansowych.

W Centrum Mediacji wszystkie spotkania prowadzą doświadczeni, wykwalifikowani mediatorzy. Wyróżnia ich znajomość przepisów prawa polskiego i prawa podatkowego. To ważne, aby wypracowane podczas mediacji rozwiązania były zgodne z prawem, przepisami notarialnymi i akceptowalne przez sąd.

Nasi mediatorzy uczestniczą w procesie porozumiewania się tak długo, jak długo jest to potrzebne. W mediacjach majątkowych, gdzie do podziału jest nieruchomość, mediator może towarzyszyć także przy podpisywaniu aktu notarialnego. Dzięki temu wszystkie strony są pewne, że podjęte kroki są zgodne z ich wolą, a także przepisami prawa.

Kiedy w małżeństwie urodziły się dzieci, podstawowym zadaniem sądu w toku sprawy rozwodowej jest ustalenie tzw. planu wychowawczego. Potrzeby dziecka przy rozwodzie rodziców są najważniejsze. Dlatego ważne jest porozumienie rodziców zawarte podczas mediacji, a nie sprzeczki czy decyzje podejmowane na gorąco, w emocjach.

Plan wychowawczy obejmuje wiele istotnych kwestii – przy którym z rodziców zostaje dziecko, ile wynoszą alimenty, kto ponosi koszt edukacji, zajęć dodatkowych i jakie powinny one być. Niektóre tematy – jak na przykład te związane ze światopoglądem rodziców – bywają szczególnie trudne. Spotkania w Centrum Mediacji pozwalają wypracować rozwiązanie, które zaakceptują obie strony. Nie dzieje się to za pośrednictwem prawników i sądu.

Często to podział majątku okazuje się być kamieniem milowym na drodze do rozstania. Wywołuje też wiele emocji, czasem pociągając za sobą liczne koszty.

Podejmując mediacje majątkowe, małżonkowie mogą:

 • dokonać podziału majątku w ramach sprawy rozwodowej, nie otwierając dodatkowego postępowania w sądzie.
 • przyspieszyć i ułatwić proces rozstawania się
 • ograniczyć koszty związane z usługami adwokatów i z wzywaniem biegłych
 • znaleźć rozwiązanie, które będzie akceptowalne dla obu stron
 • uniknąć decyzji podejmowanych odgórnie, przez sąd.