Nowe pomysły na ściganie dłużników alimentacyjnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowuje nowe przepisy dotyczące ściągania alimentów, czy okażą się skuteczne wobec najbardziej krnąbrnych „alimenciarzy”? Czy ulżą samotnym rodzicom, którzy bezskutecznie próbują wyegzekwować alimenty od byłego partnera? Czy spowodują zwiększenie liczby osób korzystających z Funduszu Alimentacyjnego? Ściągalność alimentów rośnie, ale wciąż jest niezadowalająca. W 2017 r. wyniosła 24,9 % (w 2015 – 13 %), co oznacza, że większość osób nie płaci zasądzonych im alimentów. Łącznia kwota niewyegzekwowanych zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec państwa to ponad 10 mld zł. Ministerstwo proponuje różne rozwiązania: chce karać pracodawców ukrywających „alimenciarzy”, aktywizować dłużników alimentacyjnych, ale też podnieść kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego do poziomu 800 zł, niestety dopiero od października 2019 r. Czy te rozwiązania poprawią sytuację samotnych rodziców?

czytaj dalej