Rozwód hipoteczny

  • przede wszystkim rozwód hipoteczny a kredyt hipoteczny to dwie różne sprawy,
  • taka forma rozwodu jest możliwa tylko za porozumieniem obu stron – będzie to tzw. podział majątku przed rozwodem (podział majątku w trakcie rozwodu może być trudniejszy),
  • małżonkowie muszą być gotowi i zgodni do zawarcia takiego porozumienia,
  • w pierwszej kolejności trzeba podpisać u notariusza rozdzielność majątkową bez rozwodu,
  • konieczne będzie też podpisanie aktu notarialnego z przeniesieniem własności nieruchomości (można tu też zawrzeć całkowity podział majątku wspólnego, aby zakończyć wszelkie kwestie finansowe),
  • osoba, która będzie przejmowała kredyt, musi mieć zdolność kredytową, a bank musi wyrazić na to zgodę – jednocześnie zwalniając drugiego małżonka z dalszego spłacania kredytu.