KOBIETA I ROZWÓD

Terapia TSR  wzmocni Cię w trudnych sytuacjach życiowych.

Terapia TSR – wzmocni Cię w trudnych sytuacjach życiowych, pomoże odnaleźć Twój potencjał i ukierunkuje na rozwiązanie problemów.

W naszym życiu nie zawsze wszystko przebiega tak jak sobie zaplanujemy. Zarówno zawodowo jak i prywatnie spotykamy się z sytuacjami, w których musimy podejmować trudne decyzje. Niewątpliwie rozwód jest jedną z nich i może sprawić, że oswojenie się z nowymi okolicznościami będzie wymagało skorzystania z profesjonalnej pomocy zarówno prawnej, a być może i psychologicznej. Pod wpływem stresu i szybko zmieniających się okoliczności zdarza się, że przestajemy działać racjonalnie, tracimy siłę i swoją sprawczość. W takich właśnie chwilach pomocne może okazać się spotkanie z terapeutą TSR.

Terapia TSR, czyli Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach to nurt terapeutyczny, który w odróżnieniu od klasycznych terapii skupiających się na szukaniu przyczyn problemów w przeszłości, głównie w dzieciństwie czy w niewłaściwych relacjach, skupia się na szukaniu rozwiązań. Rozmowa z terapeutą ma skłaniać do refleksji nad własnym potencjałem, mocnymi stronami i kierunkować na wyjście z trudnej sytuacji.

KOBIETA I ROZWÓD

Główne założenia terapii TSR:

  • To Ty jest ekspertem od swego życia, potrzebujesz tylko wsparcia, które może dać Ci terapeuta poprzez rozmowę,
  • patrzymy na Twoje problemy z różnych perspektyw,
  • skupiamy się na teraźniejszości i przyszłości, a przeszłość jest tylko źródłem wiedzy o nas samych i naszych doświadczeniach, potencjałem, z którego możemy czerp by pokonać swoje słabości,
  • budujemy pozytywną wizję przyszłości, stawiamy sobie konkretne cele,
  • wdrażając małe zmiany możemy dokonać ewolucji w swoim życiu.

Liczba spotkań w ramach tej terapii zależy od indywidualnego przypadku, zazwyczaj jest to około 15-20 sesji.

KOBIETA I ROZWÓD

Dla kogo jest TSR?

Ten rodzaj terapii jest dla każdego, kto potrzebuje wsparcia psychologicznego w sytuacjach takich jak:

  • trudności w relacji ze swoją rodziną lub partnerem,
  • uzależnienie bądź współuzależnienie,
  • bycie ofiarą przemocy lub jej sprawcą,
  • doświadczanie sytuacji trudnej takiej jak utrata osoby bliskiej, wypadek, utratapracy, kryzys w związku, rozwód itp.,
  • trudności wychowawcze.

KOBIETA I ROZWÓD

Wiersz

Rozdział I
Idę ulicą.
W chodniku jest głęboka dziura.
Wpadam w nią.
Jestem zagubiona… bezradna.
To nie moja wina.
Wygrzebuję się całą wieczność.
Rozdział II
Idę tą samą ulicą.
W chodniku jest głęboka dziura.
Udaję, że jej nie widzę. Znowu w nią wpadam.
Nie mogę uwierzyć, że jestem w tym samym miejscu.
Ale to nie moja wina.
Znów długo wyłażę.
Rozdział III
Idę tą samą ulicą.
W chodniku jest głęboka dziura.
Widzę ją.
Ale znów wpadam… to przyzwyczajenie.
Mam otwarte oczy.
Wiem, gdzie jestem.
To moja wina.
Wyłażę natychmiast.
Rozdział IV
Idę tą samą ulicą.
W chodniku jest głęboka dziura.
Omijam ją.
Rozdział V
Idę inną ulicą.

Tekst pochodzi z książki Debbie Ford „To będzie najlepszy rok Twojego życia”, 2011. wyd. G+J. Autorką jest amerykańska aktorka Portia Nelson