Mediacje rodzinne

Kiedy w małżeństwie urodziły się dzieci, podstawowym zadaniem sądu w toku sprawy rozwodowej spornej jest ustalenie tzw. planu wychowawczego. Potrzeby dziecka przy rozwodzie rodziców są najważniejsze. Dlatego kluczowe jest porozumienie rodziców zawarte podczas mediacji, a nie sprzeczki czy decyzje podejmowane w emocjach.

Plan wychowawczy obejmuje wiele istotnych kwestii, takich jak to, przy którym z rodziców zostają dzieci, ile wynoszą alimenty na dziecko, kto ponosi koszt edukacji i zajęć dodatkowych oraz jakie powinny one być. Niektóre tematy – jak te związane ze światopoglądem rodziców – bywają szczególnie trudne. Spotkania w Centrum Mediacji pozwalają wypracować rozwiązanie, które zaakceptują obie strony. Nie dzieje się to za pośrednictwem prawników i sądu.