Finanse

Doradzam, żeby zadbać o swoją przyszłość jeszcze przed ślubem. W 70 procentach przypadków, z którymi się stykamy to kobiety traciły na rozwodzie cały swój majątek. Zastanówmy się, co jest dobrym rozwiązaniem w naszym przypadku: intercyza, czy umowa rozdzielności majątkowej zawarta np. pięć minut po ślubie. Związane jest to ze skutkami prawnymi obu umów. W przypadku intercyzy, kiedy po latach będziemy chcieli rozwiązać taką umowę nigdy nie powrócimy do ustawowej wspólności majątkowej, ponieważ nigdy takiej między małżonkami nie było. W przypadku drugiej z umów, na każdym etapie małżeństwa istnieje możliwość powrotu do zawiązanej w dniu ślubu wspólności majątkowej.

Oprócz całkowitej rozdzielności można wybrać jeszcze inne dwie opcje regulujące stosunki majątkowe między małżonkami. Ustawową wspólność majątkową można rozszerzyć na składniki majątku osobistego nabytego przed ślubem lub też ograniczyć ową wspólność przez wyłączenie z niej pewnych przedmiotów jak np. samochody czy nieruchomości, które zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa. Sporządzenie intercyzy nie jest trudne, wymaga jednak wizyty u notariusza. Inna forma zawarcia takiej umowy jest niedopuszczalna, sama zaś umowa – nieważna. Intercyzę można sporządzić tylko przed ślubem, zaś po jego zawarciu można jedynie zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej.

Intercyza jest korzystna, bo rozdziela finanse od miłości.

  • bierz czynny udział w życiu finansowym rodziny, interesuj się wszystkim, co finansów dotyczy, proś o wyjaśnienia
  • sprawdzaj co podpisujesz, czytaj uważnie wszelkie dokumenty
  • zadbaj o swoje własne oszczędności, odkładaj pieniądze
  • przed ślubem zadbaj o intercyzę