Terapia Rodzinna

Co to jest TERAPIA RODZINNA ?

Terapia rodzinna to rodzaj psychoterapii, która pomaga członkom rodziny poprawić swoją komunikację i rozwiązać istniejące w rodzinie konflikty.

Terapia rodzinna jest często krótkoterminowa (od kilku do kilkunastu spotkań). W sesjach mogą brać udział wszyscy członkowie rodziny bądź też ci, którzy chcą współpracować nad rozwiązaniem problemu. Plan terapii zależy od sytuacji rodziny. Sesje terapeutyczne pozwolą przejść przez trudne sytuacje, nawet po zakończeniu terapii.

W trakcie sesji terapeutycznej pracuje się na mocnych stronach rodziny i wykorzystuje je do radzenia sobie z problemami. Wszyscy członkowie biorą odpowiedzialność za problem, choć często jest tak, że niektórzy członkowie rodziny muszą bardziej zmienić swoje zachowanie niż inni.

Terapia rodzinna jest bardzo aktywną formą terapii i często członkowie rodziny otrzymują różnego rodzaju zadania do wykonania poza sesjami (np. rodzice mogą mieć za zadanie przerzucić więcej obowiązków domowych na dzieci).

W czym może pomóc TERAPIA RODZINNA ?

Ogólnie mówiąc każda sytuacja lub problem, który wpływa na relacje pomiędzy członkami rodziny i na funkcjonowanie rodziny nadaje się do terapii rodzinnej. Terapia rodzinna może pomóc trudnym relacjom z małżonkiem, dziećmi, bądź innymi członkami rodziny. Może dotyczyć takich problemów jak miedzy innymi: problemy małżeńskie, problemy finansowe, konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi, wpływ uzależnienia czy choroby na życie całej rodziny.

Terapia rodzinna może być pomocna w każdej sytuacji, która powoduje w rodzinie stres, smutek, złość czy też konflikt.

Oto lista częstych sytuacji i problemów, w jakich można stosować terapię rodzinną, jako skuteczne wsparcie:

 • Konflikty pomiędzy rodzeństwem
 • Konflikty pomiędzy rodzicami i dziećmi
 • Problemy zdrowotne – szczególnie chroniczne choroby
 • Problemy natury psychosomatycznej
 • Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
 • Problemy psychiczne dorosłych
 • Problemy natury psychoseksualnej
 • Nadużywanie alkoholu i innych substancji
 • Problemy małżeńskie
 • Rozwód i separacja
 • Rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne
 • Problemy związane z cyklem życia w rodzinie i naturalnymi zmianami (np. przeprowadzki, syndrom opuszczonego gniazda)
 • Rozwój umiejętności rodzicielskich
 • Problemy związane ze szkołą
 • Problemy związane z pracą
 • Przeżycia traumatyczne – przeżycie straty, żałoby

Czego możesz się spodziewać w trakcie TERAPII RODZINNEJ ?

Terapia rodzinna zazwyczaj wymaga na sesji obecności kilku członków rodziny. Jednocześnie, członek rodziny może też uczestniczyć w sesjach indywidualnych. Zdarza się, że konieczne są sesje indywidualne bądź też spotkania samych rodziców (bez dzieci).

REZULTATY:

Dzięki terapii rodzinnej możesz:

 • Zrozumieć jak funkcjonuje twoja rodzina
 • Poprawić umiejętności komunikacji
 • Wzmocnić rodzinę
 • Wyznaczyć cele i opracować strategie pokonywania trudności
 • Rozpoznać słabe i mocne strony rodziny
 • Rozwiązać konkretny problem
 • Przygotować rodzinę na dużą zmianę (rozwód, przeprowadzka, separacja, ponowne małżeństwo jednego z rodziców)
 • Poprawić umiejętności radzenia sobie w danej sytuacji

Sesje zazwyczaj trwają 1 godzinę.

Terapia rodzinna jest często terapią krótkoterminową (co oznacza od kilku do kilkunastu sesji z terapeutką, zazwyczaj pomiędzy 6-20 sesji) generalnie krótszą niż pół roku. Jednakże częstotliwość sesji oraz ich ilość (długość terapii) zależy od twojej rodzinnej sytuacji.